Taxatie

De Heul Vastgoed, actief en alert op kansen in de markt

Professionele begeleiding en een groot netwerk

Ons kantoor verschaft aan een diverse cliëntengroep inzicht in de waarde van commercieel onroerend goed. Hieronder bevinden zich onder andere eigenaar-gebruikers, beleggers, banken en overheden.

Deze waarderingen dienen uiteenlopende doelen, van het bepalen van de waarde ten behoeve van financieringen en verzekeringen, tot de waardering bij fusies en overnames, balanswaardering, de aangifte van successie alsmede bij minnelijke waarderingen met de fiscus.

Een dergelijk advies vraagt om marktkennis en inzicht in de locale marktomstandigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de noodzakelijke input zoals courantheid, ligging en bestemmingsmogelijkheden, staat van onderhoud en de daarmee samenhangende exploitatielasten van het object.
In sommige gevallen is daarnaast de alternatieve bestemming van het vastgoed van bepalende invloed.

Heeft u vragen, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken per email: info@deheulvastgoed.nl of bel naar: 072-7507319.

Groot Netwerk

Wij hebben een groot netwerk in Alkmaar Heerhugowaard en Schagen

Resultaat

De Heul Vastgoed staat garant voor mooie resultaten

Neem contact op

Snel contact