Beleggingen

Professionele begeleiding en lokaal een goede positie

Wij hebben de ambitie een stevige positie in te nemen in de regionale vastgoedmarkt, met name het onderdeel beleggingen van ons kantoor zal hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen.
Inmiddels adviseren wij een uiteenlopende groep spelers in deze markt, particuliere en institutionele beleggers alsmede gebruikers. Wij ontwikkelen strategieën voor hen, zoeken naar bestaande en toekomstig vastgoed en begeleiden
hen in het gehele traject. Complexe onderdelen zoals de waardering van de huurovereenkomsten middels risicoanalyses, het waarderen van het vastgoed, financieringsaspecten en de fiscale aspecten van een vastgoedbelegging
maken wij inzichtelijk zodat u een overwogen beslissing kunt nemen. Onze regionale en bovenregionale marktkennis biedt hierbij een significant voordeel aan onze cliënten.

De Heul Vastgoed BV is voor haar clientèle continue op zoek naar interessante beleggingsproposities met de volgende kenmerken:

 • Winkels

  Alle type winkels in Noord Holland * Individuele A-1 winkelpanden in alle hoofdcentra * Stadsdeel- en wijkcentra in heel Nederland * Perifere detailhandel (PDV/GDV) nabij stedelijke knooppunten met voldoende concentratie * Sale lease back

 • Kantoren

  Alle type kantoren in Noord Holland * Steden/kantoorwijken met een doorslaggevende verhuurmarkt in met name in de vier randstedelijke agglomeraties * Sale lease back

 • Bedrijfsruimten

  Alle type bedrijfsruimten in Noord Holland * Bij voorkeur substantieel (voor)verhuurd * Sale lease back

 • Projectontwikkeling

  ontwikkelingslocaties, herontwikkelingslocaties, (warme)gronden

Neem contact op

Snel contact