De vastgoedmarkt van Noord-Holland in 2023

Een Overzicht van Bedrijfsruimte, Kantoorruimte en Winkelruimte

Het commerciële vastgoedlandschap in Noord-Holland ondergaat een dynamische periode met uitdagingen en veranderende trends in de markt voor bedrijfsruimten, kantoren en winkels.

Bedrijfsruimtemarkt: Uitdagingen en Stabiele Prestaties

De bedrijfsruimtemarkt staat voor meerdere obstakels, waarvan de beperkte beschikbaarheid van panden en bouwmogelijkheden de kern vormt. Deze schaarste belemmert niet alleen bedrijven bij het vinden van geschikte huisvesting, maar creëert ook een tekort aan bouwkavels voor nieuwbouwprojecten. Nieuwbouwplannen ondervinden hinder door hoge stichtingskosten, stijgende grondprijzen en zelfs onzekerheid over de mogelijkheid om aangesloten te worden op het stroomnetwerk. Deze factoren remmen momenteel de dynamiek in de bedrijfsruimtemarkt, wat gevolgen heeft voor zowel regionale bedrijven als de bredere nationale economie door het ontbreken van groeimogelijkheden.

Opname en Transacties

De opname van bedrijfsruimte in Noord-Holland bleef in de eerste helft van 2023 nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar, rond 278.700 m², met stabiele transacties rond de 410. Echter, een lichte daling in transacties in het segment tot 1.000 m² is opgemerkt, terwijl de gemiddelde transactieduur met bijna 45 dagen is gedaald tot 100 dagen binnen een jaar.

Kantorenmarkt Noord-Holland: Verschuivende Trends en Afname van Aanbod

De vraag naar kantoren richt zich steeds meer op kantoren die zich kenmerken door hoge kwaliteit en lage energiekosten. De beschikbaarheid van deze objecten neemt af en nieuwbouw komt nauwelijks op gang door de gestegen rente en opgelopen bouwkosten. De verwachte afstoting van kantoorruimte als gevolg van hybride werken is voorlopig nog niet zichtbaar en hierdoor ontstaat geen nieuw aanbod. Dat neemt niet weg dat verschuivingen wel degelijk zichtbaar zijn. Door de snel gestegen energieprijzen in 2022, zijn energiezuinige kantoren nog populairder geworden. Door de krappe arbeidsmarkt eisen medewerkers de beste werkplekken op goed bereikbare locaties. Minder energiezuinige gebouwen op onaantrekkelijke locaties raken hierdoor steeds meer uit beeld.

Kantoorgebruikers worden geconfronteerd met hogere kosten van het kantoorgebruik. Allereerst zijn de gebruikskosten van kantoren omhooggeschoten door de explosief gestegen energieprijzen in 2022. Energie maakt deel uit van de servicekosten en samen met de huur vormen zij de totale gebruikskosten. In energiezuinige gebouwen zijn de servicekosten veel minder hard toegenomen dan in oudere gebouwen waar veel meer energie nodig is om bijvoorbeeld een gebouw te verwarmen. Zittende huurders zijn dus geconfronteerd met fors hogere gebruikskosten. Makelaars geven aan dat organisaties bijna alleen nog zoekvragen uitzetten

Afname in Opname:

De opname in Noord-Holland daalde met ruim een kwart (-27%), vooral in Amsterdam door een gebrek aan moderne kantoren, wat het aantal verhuisbewegingen beperkt. Andere gemeenten vertonen ook een afname in opnamevolume, terwijl het beschikbare aanbod in de provincie met 7% is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Winkelmarkt: Uitdagingen en Stijgende Opname

De winkelmarkt in Noord-Holland ondergaat uitdagende omstandigheden, met een stijgend aanbod in vergelijking met het voorgaande jaar. Het aanbodvolume is met 3% gestegen tot 1,32 miljoen m², maar tegelijkertijd neemt de opname van winkelruimten toe. Kleinere winkels tot 1.000 m² tonen een stijging, terwijl grotere winkels een afname laten zien.

Opname en Beschikbaarheid:

De opname van winkelruimten is 19% hoger dan vorig jaar, terwijl het aantal opgenomen ruimten zelfs met 31% is gestegen. De gemiddelde transactielooptijden zijn echter toegenomen tot 225 dagen, deels beïnvloed door een hogere opname.

De mediane huurprijs voor winkelruimten is gestegen naar €195,- per m², deels door een toenemend aantal transacties in belangrijke winkelstraten en hoge prijsindexaties, ondanks dat gecorrigeerd voor inflatie eerder sprake is van huurdalingen.

Vooruitzichten

De vastgoedmarkt in Noord-Holland blijft dynamisch en staat voor diverse uitdagingen, van schaarste in bedrijfsruimten tot verschuivende trends in kantoren en winkels. De aanhoudende vraag naar kwalitatieve ruimten, de stijgende koopprijzen en een complex landschap van huurprijzen beïnvloeden de marktdynamiek.

Het komende jaar zal naar verwachting een voortzetting zien van deze trends. De noodzaak voor kwalitatieve ruimten zal blijven groeien, terwijl de beschikbaarheid ervan mogelijk beperkt blijft. Bovendien zullen economische factoren en marktontwikkelingen de huur- en koopprijzen blijven beïnvloeden.

 

Dit overzicht geeft inzicht in de actuele stand van zaken op de vastgoedmarkt in Noord-Holland in 2023, met aandacht voor de bedrijfsruimtemarkt, kantorenmarkt en winkelmarkt. Deze ontwikkelingen vormen een belangrijke basis voor investeerders, vastgoedprofessionals en bedrijven die actief zijn in deze regio. Laat ons weten als je nog specifieke vragen hebt over bepaalde aspecten van de vastgoedmarkt in Noord-Holland of als je meer diepgaande informatie nodig hebt!

Disclaimer: De hierboven gepresenteerde informatie is gebaseerd op beschikbare gegevens en analyse van de vastgoedmarkt in Noord-Holland gepubliceerd door NVM business. De marktomstandigheden kunnen variëren en onderhevig zijn aan veranderingen in de toekomst.